Kategoriarkiv: Blandat

Bastardproduktion

Bastardproduktion är en scenkonstplattform för teater, dans och film och har funnits sedan 2004. Den har etablerat sig som en av Sveriges mest innovativa grupper inom scenkonstproduktion och arbetar i nära dialog med sin publik i hela den konstnärliga processen.

Bastardproduktion genomsyras av en ambition att ständigt söka nya arbetsmetoder och har en passion för att utforska sociala fenomen i vår tid. Gruppens tre medlemmar arbetar tillsammans, i enskilda projekt och med andra inbjudna konstnärer. De är bastardiska nomader som utforskar möten mellan strukturer, människor, konstformer, institutioner och organisationer. Genom att vara en rörlig aktör som sätter stort värde på dialog vill Bastardproduktion ompröva gränser och skapa nya plattformar för scenkonst i olika former.

 

Vad vi gör just nu – Verksamhet våren 2015

Vi håller under våren workshops och skriver manus till vår nästa större produktion Drömmarna som har premiär på Unga Klara hösten 2016.

Vi åker till Biennalen och spelar Measured Moments i maj.

 

bastard pol 1

 


English:

Right now:

We are holding workshops and working with the script for our next project Dreamers with a premiere at Unga Klara autumn 2016.

We are performing Measured Moments at the biennale in Malmö in May.

 

Bastardproduktion is a constellation of makers and doers within the theatre, dance and film fields, founded in 2001. Since then Bastardproduktion has established itself to be one of the most innovative performing arts production platforms in Sweden.

What permeates Bastardproduktion work is a continual search for new forms of working methods, a passion to explore social phenomenon of our time and working in close contact with the audience throughout the whole artistic process.

The three members of the group either work together or in individual projects or together with other invited artists. They are nomads exploring the meeting point between structures, people, art forms, institutions and organisations. By being a nomadic agent with great focus on dialogue, Bastardproduktion wants to re-create and co-create new platforms for performing arts in different forms.