Bastardproduktion

Bastardproduktion är en scenkonstplattform för teater, dans och film och har funnits sedan 2004. Den har etablerat sig som en av Sveriges mest innovativa grupper inom scenkonstproduktion och arbetar i nära dialog med sin publik i hela den konstnärliga processen.

Bastardproduktion genomsyras av en ambition att ständigt söka nya arbetsmetoder och har en passion för att utforska sociala fenomen i vår tid. Gruppens tre medlemmar arbetar tillsammans, i enskilda projekt och med andra inbjudna konstnärer. De är bastardiska nomader som utforskar möten mellan strukturer, människor, konstformer, institutioner och organisationer. Genom att vara en rörlig aktör som sätter stort värde på dialog vill Bastardproduktion ompröva gränser och skapa nya plattformar för scenkonst i olika former.

Vad gör vi just nu verksamheten 2022-23

Bastardproduktion är igång med två nya projekt.

Filmen Dom outtryckta av och med Lena Stamm, Sandra Medina och Nicklas Wedin m.fl.

Läs mer under respektive projekt.

bastard pol 1


English:

Bastardproduktion is a constellation of makers and doers within the theatre, dance and film fields, founded in 2001. Since then Bastardproduktion has established itself to be one of the most innovative performing arts production platforms in Sweden.

What permeates Bastardproduktion work is a continual search for new forms of working methods, a passion to explore social phenomenon of our time and working in close contact with the audience throughout the whole artistic process.

The three members of the group either work together or in individual projects or together with other invited artists. They are nomads exploring the meeting point between structures, people, art forms, institutions and organisations. By being a nomadic agent with great focus on dialogue, Bastardproduktion wants to re-create and co-create new platforms for performing arts in different forms.