Beth the pet

En scenkonst föreställning med inre mörker och ljusa fläckar.


Bastardproduktion planerar just nu ett nytt projekt med arbetstiteln Beth the pet.

En klassrums föreställning om psykisk ohälsa för unga.

Mer information om verket kommer efterhand, för mer information kontakta Sandra Medina: medina.s.sandra@gmail.com

Beth the pet

Ett samarbete mellan Teater Tribunalen och Bastardproduktion. 

Av och med Sandra Medina ( Bastardproduktion)
Scenograf och dockmakare Fredrik Agetoft ( Bastardproduktion) 

Ljuddesigner ( Teater Tribunalen)

Ljussättare ( Teater Tribunalen)

Producent Hanna Melanton Appelfeldt.


Expert psykisk ohälsa, psykolog på BUP och scenkonstnär Johanna Skobe.

Bollplank och ledare för samarbetet med fryshusets elever, konstnärlig ledare för dansutbildning på fryshuset Anna- Karin Nilsson.

CV Konstnärliga teamet:

https://we.tl/t-JARGvqoPvW