No one is completely evil

No One Is Completely Evil är en performance av, med och om Bp som grupp. Genom tävlingar och enskilda prestationer försöker gruppen avgöra vad som är bra och dåligt. Ett kollektivt expriment där gruppen medvetet tar sig vatten över huvudet.

”Befriande patetiskt

…Inget verkar vara för simpelt för att begrundas…Scenerna handlar bland annat om att våga försöka och kanske misslyckas, att vi gärna vill framstå som bättre än vad vi i själva verket är. Vi får ta del av gruppdynamik och sociala spel. Önskan att vara bäst och rädslan för att vara sämst.

Föreställningen trevar och söker sig fram på samma sätt som skapandet, vilket ger en stark närvarokänsla. Processen redovisas öppet, inklusive motsättningar i gruppen. Här finns en tilltalande ärlighet i anslaget och en oförutsägbarhet som är spännande.

Tonen är opretentiös och självironisk – vi får veta att ”scenkonst på ett plan är bullshit”…

…Men å andra sidan vågar Bastard visa upp sprickorna, blotta sina tillkortakommanden och lägga sig nära det patetiska.

Det är riktigt modigt av dem och befriande att ta del av.”

BIRGITTA HAGLUND, City

 noone